Wydawca
Redakcja "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42
(0-22) 336 14 79
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56

 

Recenzenci - informacje

Zasady recenzowania artykułów naukowych w miesięczniku naukowo-technicznym "Przegląd Spawalnictwa"

1. Do każdego manuscryptu zgłoszonego przez autorów do opublikowania powoływanych jest dwóch recenzentów zgodnie z wymaganiami MNiSW "spoza jednostki" (tj. spoza Politechniki Warszawskiej jako głównego miejsca pracy Redaktora naczelnego oraz spoza Rady programowej czasopisma).

2. W przypadku artykułu w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. "double-blind review process). Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów w postaci: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, podległość zawodowa, konflikt, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat).

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia

5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do wiadomości autora

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane, ale czasopismo na koniec każdego roku podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów rocznika

Spis recenzentów rocznika 2014:
 
 • Prof. Janusz Adamiec - Politechnika Śląska
 • Prof. Alireza Araee - University of Tehran, Iran
 • Prof. Tomasz Babul - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Prof. Alexsandr Balitskii - Karpenko Ph-Mech. Inst. of NAS of Ukraine
 • Prof. Peter Bernasovsky - Welding Research Institute (WRI PI SR), Słowacja
 • Prof. Jacek Górka - Politechnika Śląska
 • Prof. Andrzej Gruszczyk - Politechnika Śląska
 • Prof. Steffen Keitel - SLV Halle GmbH, Niemcy
 • Prof. Valeriy D. Kuznetsov - National Technical University of Ukraine
 • Prof. A.K. Lakshminarayanan - SSN College of Engineering, Indie
 • Prof. Zbigniew Mirski - Politechnika Wrocławska
 • Prof. Lech Pawlowski - Universite de Limoges, Francja
 • Prof. Zbigniew Ranachowski - IPPT Polska Akademia Nauk
 • Prof. Leonard Rymkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej
 • Prof. Jacek Szelążek - IPPT Polska Akademia Nauk
 • Prof. Andrzej Szymański - Politechnika Śląska
 • Prof. Eugeniusz Turyk - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Prof. Hongyan Zhang - University of Toledo, USA
 • Dr Dariusz Fydrych - Politechnika Gdańska
 • Dr Jakub Gorecki - Monta GmbH Wiesbaden, Niemcy
 • Dr Artur Lange - Politechnika Wrocławska
 • Dr Tomasz Piwowarczyk - Politechnika Wrocławska
 • Dr Jan Plewniak - Politechnika Częstochowska
 • Dr Ryszard Pakos - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dr Grzegorz Rogalski - Politechnika Gdańska
 • Dr Adam Sajek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dr Tadeusz Sarnowski -Zakład Automatyki Przemysłowej, Ostrów Wielkopolski
 • Dr Krzystof Skrzynecki - Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • Dr Lesław Sozański - Politechnika Wrocławska
 • Dr Marek Węglowski - Akademia Spawania
 • Dr Peter Zifcak - Welding Research Institute (PI SR), Słowacja
class="Text1">Formularz recenzji artukułu