Wydawca
Redakcja "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42
(0-22) 336 14 79
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56

 

Seminaria Spawalnicze LINDE 2017
* 25 maja (czwartek) Politechnika Rzeszowska
* 31 maja (środa) Politechnika Warszawska (Kampus Płn. ul. Narbutta 85
* 21 czerwca (środa) Politechnika Wrocławska
* 7 września Politechnika Gdańska
* 14 września Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji, w tym kontakty do regionalnych koordynatorów seminariów podamy wkrótce.

Materiały informacyjne i promocyjne sponsorów
  Edycja 2017
20 Lat Seminariów Spawalniczych - dziękujęmy!!!
Materiały informacyjne
Materiały informacyjne