Wydawca
Redakcja "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42
(0-22) 336 14 79
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56

 

Prenumerata
Poniżej znajdują się formularze przydatne do zamówienia prenumeraty
  Formularz prenumeraty
Prenumerata Przeglądu Spawalnictwa
  Formularze przelewów
Przelew bankowy
Przelew pocztowy